Výberové konanie na Reprezentačného Trénera

Dobrý deň

Zväz potápačov slovenska sa rozhodol vyhlásiť výberové konanie na Reprezentačného trénera. Náplň práce bude bližšie špecifikovaná neskôr. Keďže ZPS je na tom veľmi dobre a poctivo si plní svoje povinnosti i keď už pár rokov nebolo žiadne sústredenie reprezentácie kvôli finančným medzerám rozumne určilo predpokladaný príjem  reprezentačného trénera na hranici 400€.

V prípade záujmu a najlepšie splnenia všetkých podmienok nižšie, môžete zaslať svoju žiadosť na zps@netax.sk

VÝBEROVE KONANIE