Patrik Ščasný
Plávaniu sa venoval od roku 1999 – 2009 po dobu 10tich rokov, bol veľmi úspešným pretekárom a účastníkom Národných, ako aj Medzinárodných pretekov. Účastník Svetových hier v roku 2009 v Taiwane, ktoré sú najvyššou možnou súťažou v plutvovom plávaní. Patrí medzi najlepších pretekárov Slovenska ako aj Sveta. Je držiteľom viacerých slovenských rekordov, ako aj ocenení najúspešnejšieho športovca roka.

Nikola Marinčáková
Plávaniu sa venovala od roku 1999 – 2009 po dobu 10tich rokov, bola veľmi úspešnou pretekárkou a účastníčkou Národných, ako aj Medzinárodných pretekov. Účastníčka Svetových hier v roku 2009 v Taiwane, ktoré sú najvyššou možnou súťažou v plutvovom plávaní. Patrí medzi najlepšie pretekárky slovenska ako aj sveta. Je držiteľkou viacerých slovenských rekordov ako aj ocenení najúspešnejšej športovkyne roka.

Ádám Bukor
Plávaniu sa venuje od roku 2005 – súčasnosť, je veľmi úspešným pretekárom a účastníkom Národných, ako aj Medzinárodných pretekov.  Patrí medzi najlepších pretekárov Slovenska, ako aj Sveta v súčasnosti. Je držiteľom viacerých Slovenských rekordov, pýši sa titulom Majstra Sveta Juniorov, ako aj ocenením najúspešnejšieho športovca roka.

Ivana Hanáková
Plávaniu sa venovala od roku 2006 – 2012 po dobu 6tich rokov, bola veľmi úspešnou pretekárkou a účastníčkou Národných, ako aj Medzinárodných pretekov. Patrí medzi najlepšie pretekárky Slovenska ako aj sveta. Je držiteľkou viacerých slovenských rekordov ako aj ocenení najúspešnejšej športovkyne roka.

Michal Fulop
Plávaniu sa venoval od roku 2005 – 2014 po dobu 9tich rokov, bol veľmi úspešným pretekárom a účastníkom Národných, ako aj Medzinárodných pretekov. Patrí medzi najlepších pretekárov Slovenska.

Dávid Starko
Plávaniu sa venoval od roku 2005 – 2014 po dobu 9tich rokov, bol veľmi úspešným pretekárom a účastníkom Národných, ako aj Medzinárodných pretekov. Patrí medzi najlepších pretekárov Slovenska.

Orsolya Bondor
Plávaniu sa venovala od roku 2005 – 2008 bola veľmi úspešnou pretekárkou a účastníčkou Národných, ako aj Medzinárodných pretekov. Patrí medzi najlepšie pretekárky Slovenska, ako aj Sveta. Je držiteľkou ocenenia najúspešnejšej športovkyne roka.

Barbora Pohlová
Plávaniu sa venovala od roku 2005 – súčasnosť  je veľmi úspešnou pretekárkou a účastníčkou Národných, ako aj Medzinárodných pretekov. Patrí medzi najlepšie pretekárky Slovenska, ako aj Sveta v súčastnosti. Je držiteľkou viacerých slovenských rekordov ako aj ocenenia najúspešnejšej športovkyne roka. Momentálne študuje v Čechách, kde sa aj ďalej venuje športovej činnosti.

Eliška Barusová
Plávaniu sa venovala od roku 1994 – 2003 po dobu 9tich rokov, bola veľmi úspešnou pretekárkou a účastníčkou Národných, ako aj Medzinárodných pretekov.