Registrácia člena klubu KŠP TRITÓN ŠAĽA

Osobné informácie
Zákonný zástupca
Odoslaním vyplneného registračného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov pre interné potreby Klubu ako aj potvrdzujete registráciu v klube kšp Tritón Šaľa. Spracovanie osobných údajov je na dobu neurčitú, Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je možné kedykoľvek písomne zrušiť spracovanie osobných údajov.
Please wait...