MSR ZPPS 2016

Ďakujeme, všetkým zúčastneným pretekárom, ako aj rodičom za morálnu podporu. Taktiež Gratulujeme pretekárom za výborné umiestnenia, ako aj osobné rekordy, na ktorých je vidieť napredovanie a odhodlanie. Pevne veríme, že ďalšie preteky prinesú ešte lepšie výsledky a cenné kovy do zbierok jednotlivcov. Športu zdar
PLEVKOVÁ LEA
HOLECOVÁ NATÁLIA
AUGUSTÍNOVÁ ADELA
TOK CSONGOR 1x 1miesto a 1x 3.miesto
DEÁK ADAM 4x 3.miesto
BARCZI BENJAMÍN 1x 2.miesto
NOCIAROVÁ ELA 1x 3.miesto
SLIŠKOVÁ SAŠA 3x 2.miesto 2x 3.miesto

Kšp TRITÓN Šaľa