Informácia

Vážení rodičia, členovia.

Všetci štatutári klubov KŠP, KVŠ Careta, KVŠ Oceán, KŠP Calypso,  KŠP Delfín netrpezlivo čakali na konanie Snemu, aby sa konečne mohli rozlusknúť problémy v ZPS konštruktívnym dialógom a nerušene pokračovať v športovej činnosti, či v rámci ZPS (čo sme si všetci želali) alebo mimo ZPS (ak to inak nepôjde). Snem ZPS sa koná tento víkend v sobotu. Riadne sme zaslali na adresu ZPS návratku, čím sme potvrdili účasť. Vedenie ZPS náhle zorganizovalo mimoriadne zasadanie prezídia kde vykúzlilo ďalšie prekvapenie.  Doporučenou poštou nám prišlo rozhodnutie (19.3.2015), že máme pozastavené členstvo a tým nám zaniká právo člena zúčastniť sa na Sneme. Je to prejav chorého zmýšľania členov prezídia a opäť v rozpore s vnútornými predpismi. Preto aj prostredníctvom tohto príspevku žiadam členov prezídia k dialógu. Tieto ich kroky určite neprospejú nikomu, skôr

František Csemez

23.03.2015Gmail