DIVING DAY

Vážení členovia,

Srdečne Vás pozývame na plánovanú akciu v piatok dňa 30.1.2015, ktorá nesie názov DIVING DAY. Počas tréningu, bude na Vás čakať možnosť vyskúšať si potápačskú výstroj a koordinovaný bazénový ponor s inštruktážou. V prípade záujmu privítame aj zákonných zástupcov 🙂

Taktiež v tomto termíne budeme organizovať klubovú schôdzu, kde sa budú preberať záujmy a napredovanie klubu, ako aj športovcov. O bližších informáciách, ako aj jednotlivých bodov programu budete dodatočne informovaný.