csemez Archive

Informácia

Vážení rodičia, členovia. Všetci štatutári klubov KŠP, KVŠ Careta, KVŠ Oceán, KŠP Calypso,  KŠP Delfín netrpezlivo čakali na konanie Snemu, aby sa konečne mohli rozlusknúť problémy v ZPS
Read More